Unia Europejska ostrzega przed krypto walutami. Możecie stracić wszystkie pieniądze!

Unijne instytucje nadzoru finansowego wydały wspólne oświadczenie ostrzegające przed inwestycjami w rynek kryptowalut. Mówią wprost o wprowadzających w błąd reklamach oraz influencerach mających namawiać do działań na tego rodzaju giełdzie. Czy pójdzie o krok dalej i zakaże działalności w całej Unii Europejskiej?

Wspólne ostrzeżenie

Oświadczenie to wydały trzy największe organizacje nadzoru finansowego UE. Były to Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Trzeci to Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Ostrzegają oni przed nieumiejętnym inwestowaniem na rynku kryptowalut. Dodają, że w kilka chwil można tam stracić zabezpieczenie finansowe całego życia. Jednomyślnie uważają, że nie są to odpowiednie narzędzia dla wszystkich konsumentów detalicznych. Nie sprawdzi się dobrze ani jako inwestycja, ani jako powszechny środek płatniczy.

Zanim zainwestujesz, pomyśl!

Wszyscy ci, którzy już inwestują na rynku kryptowalut, nie kryją się z faktem, że bywa on bardzo niestabilny. I dlatego też, pieniądze, które przeznaczasz na rynek, nie mogą być ważne z punktu widzenia budżetu domowego. Pomnażaj więc nadwyżkę, a nie to, co jest niezbędne. Do tego, zanim zaczniesz grać na giełdzie, poświęć sporo czasu na rozeznanie się w rynku i naukę rządzących tam mechanizmów. Wchodzenie w ciemno raczej nie poprawi twojej sytuacji finansowej.