Co powinieneś wiedzieć przed założeniem konta bankowego?

Konto bankowe to rodzaj konta finansowego, którego ludzie używają do przechowywania pieniędzy. Istnieje wiele rodzajów rachunków bankowych, które można sklasyfikować ze względu na oferowane przez nie funkcje lub cel, w jakim są wykorzystywane.

Konto oszczędnościowe to konto, na którym deponujesz swoje pieniądze i zarabiasz na nim odsetki. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest znacznie niższe niż w przypadku kont inwestycyjnych, ale różnica w oprocentowaniu będzie zależeć od rodzaju posiadanego konta oszczędnościowego. Możesz także wypłacić swoje pieniądze w dowolnym momencie bez kary, w przeciwieństwie do innych rodzajów kont bankowych.

Karta debetowa to karta, która umożliwia konsumentom wydawanie pieniędzy poprzez pobieranie gotówki ze swojego konta bankowego. Jest to plastikowa karta zawierająca wbudowany układ scalony. Karta debetowa jest powiązana z kontem bankowym klienta i może być używana do zakupów w sklepach lub bankomatach.

Opłaty za prowadzenie rachunku to opłaty pobierane przez banki w celu pokrycia kosztów prowadzenia rachunku czekowego lub oszczędnościowego. Opłaty te są często naliczane na kontach z niskimi saldami, a także na kontach bez aktywności w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.